Unknown

Vi har fått en utmaning att läsa ett visst antal minuter på en månad.  Om vi läser 10,000 min får vi en Piggelin.

Om vi läser 20,000 min får vi popcorn och glass och om

vi läser 50,000 min får vi en överraskningsfest.

Hela merkurius, åk 2-3, är med i läsutmaningen.

Av: Ernst och Sandra