wifi

 

I några perioder detta läsåret så har wifi legat nere. Till exempel på Påsklovet där man märkt att Wifi försvunnit på torsdagen och att dom skulle fixa det till skolveckan men detta hände inte utan vi fick vänta ända till onsdagen för att Wifi skulle funka helt och hållet.
Intervju: Arvid åk 5
Har du märkt att skolans wifi har legat nere några perioder?
Ja, jag har hört talas om det.
Vad tycker du om detta?
Jag har inte påverkas allt för mycket för jag använder inte så mycket datorer.
Tror du att det kommer bli förbättring?
Jag hoppas det i alla fall.
Intervju: Olga åk 4
Har du märkt att skolans wifi har legat nere några perioder?
Ja lärarna har sagt det och jag har inte kunnat använda datorer.
Vad tycker du om detta?
Att det är jobbigt.
Tror du att det kommer bli förbättring?
Nej
Intervju: Theo åk 4
Har du märkt att skolans wifi har legat nere några perioder?
Ja
Vad tycker du om detta?
Att Rickard kanske borde fixa det lite snabbare.
Tror du att det kommer bli förbättring?
Ja jag hoppas det.