Den 12/11 var det den nationella läsdagen. Skolan uppmärksammade detta genom att eleverna fick läsa en längre stund. Det ordnades även olika aktiviteter ring böcker och läsande. En aktivitet som anordnades på Saturnus var ett bokbytarbord. Här kunde man få lämna en bok och ta en annan ny som man inte hade läst.