Oscar tycker bestämt att vi behöver bättre skolmat för att klara av skoldagen. Han tar gärna emot hjälp och stöd i sin kamp för enklare och godare mat.