Sänka skepp (barn)

En station var att sänka skepp. Den var på fotbollsplanen och på bandyplanen. Där fanns det en stort skynke som delade upp planen i två halvor med tolv stolar på vardera sida. Reglerna var enkla: Sju barn skulle sätta sig på stolar (det andra laget får då inte kolla var de andra laget har satt sig). Resten skulle ställa sig längst bak i planen och försöka kasta bollarna över skynket och träffa barnen på andra sidan. Det lag som träffade alla barnen på stolarna vann.  

Av: David, åk 6

IMG_3647IMG_3644IMG_3648